Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 05 : 461
Năm 2022 : 5.006
 • Bùi Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01698299963
  • Email:
   Thụyluong3@thaithuy.edu.vn
 • Bùi Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0364054528
  • Email:
   thuyluong3@thaithuy.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

        Tổ trưởng MG+KT 5 tuổi 

 • Lê Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0389365725
  • Email:
   Thụyluong3@thaithuy.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

     Lao động tiên tiến 

 • Lê Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01638016597
  • Email:
   Thụyluong3@thaithuy.edu.vn
 • Lê Thị Hà Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01668272553
  • Email:
   Thụyluong3@thaithuy.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lao động tiên tiến 

 • Lê Thị Ngoan
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0388251091
  • Email:
   Thụyluong3@thaithuy.edu.vn
 • Lương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Sư Phạm Mầm Non
  • Điện thoại:
   0387182402
  • Email:
   luonghoanglan542@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01636214987
  • Email:
   Thụyluong3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0965252283
  • Email:
   Thụyluong3@thaithuy.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

     Lao động tiên tiến 

 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01656198900
  • Email:
   Thụyluong3@thaithuy.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

     giáo viên giỏi cơ sở 

 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01699758248
  • Email:
   Thuyluong3@thaithuy.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

     Lao động  tiên tiến